1. Rekisterinpitäjä Adalmiinan Helmi Veikkarintie 116 21530, Paimio 1533054-7

2. Yhteyshenkilö Annarina Yöntilä

3. Rekisterin nimi Adalmiinan Helmi / asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriä käytetään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa sekä tiedottamiseen verkkokauppaan liittyvistä asioista.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, käyttäjätunnus, salasana sekä käytettävä maksuväline.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Adalmiinan Helmi verkkokaupan rekisteröintilomakkeesta, tilauslomakkeesta ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Adalmiinan Helmi ei luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.